Trang chủ » Khách hàng » Công ty TNHH một thành viên Nghe Nhìn Hà Nội

Địa chỉ: 26 Hàng Dầu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

E-mail: info@havisco.com.vn

Tel: (04) 934 3010 – Fax: (04) 824 0764

Website: www.havisco.com.vn

nghe-nhin-ha-noi

Nhận xét

Hỗ trợ qua Skype Hotline: 0935.36.8088

Hỗ trợ qua Skype Hỗ trợ qua yahoo Mr. Tỉnh (0935.36.8088)
Hỗ trợ qua Skype Hỗ trợ qua yahoo Mss. Hường (0942.840.880)