Về chúng tôi

Tùng Phương cung cấp các dịch vụ sáng tạo chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán bằng một dịch vụ toàn diện từ tư vấn chiến lược, sáng tạo thương hiệu đến lập kế hoạch truyền thông và quản trị thương hiệu...

 • 480.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ

Chi tiết...

Thiết kế Website

 • Thiết kế website Công ty

  Thiết kế website Công ty

  01

  Thiết kế website Tin tức

  Thiết kế website Tin tức

  02

  Thiết kế website Du lịch

  Thiết kế website Du lịch

  03

  Thiết kế website Luật

  Thiết kế website Luật

  04
 • Thiết kế web TMĐT

  Thiết kế web TMĐT

  05

  Thiết kế website Siêu thị

  Thiết kế website Siêu thị

  06

  Thiết kế web Xây dựng

  Thiết kế web Xây dựng

  07

  Thiết kế web Bất động sản

  Thiết kế web Bất động sản

  08

Các gói Hosting

Easy

Gói Easy

(29.000 đ/tháng)

Dung lượng: 300 (MB)
Lưu lượng: 7GB
Số cơ sở dữ liệu:1
Tên miền con: 5
Số Email: 1
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Easy-S

(29.000 đ/tháng)

Dung lượng: 600 (MB)
Lưu lượng: 5GB
Số cơ sở dữ liệu:1
Tên miền con: 5
Số Email: 1
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Easy-B

(29.000 đ/tháng)

Dung lượng: 150 (MB)
Lưu lượng: 12GB
Số cơ sở dữ liệu:1
Tên miền con: 5
Số Email: 1
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Personal

Gói Personal

(50.000 đ/tháng)

Dung lượng: 750 (MB)
Lưu lượng: 15GB
Số cơ sở dữ liệu:1
Tên miền con: 10
Số Email: 3
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Personal-S

(50.000 đ/tháng)

Dung lượng: 1500 (MB)
Lưu lượng: 8GB
Số cơ sở dữ liệu:1
Tên miền con: 10
Số Email: 3
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Personal-B

(50.000 đ/tháng)

Dung lượng: 350 (MB)
Lưu lượng: 30GB
Số cơ sở dữ liệu:1
Tên miền con: 10
Số Email: 3
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Standard

Gói Standard

(80.000 đ/tháng)

Dung lượng: 1200 (MB)
Lưu lượng: 25 GB
Số cơ sở dữ liệu:2
Tên miền con: 15
Số Email: 3
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Standard-S

(80.000 đ/tháng)

Dung lượng: 2400 (MB)
Lưu lượng: 12 GB
Số cơ sở dữ liệu:2
Tên miền con: 15
Số Email: 3
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Standard-B

(80.000 đ/tháng)

Dung lượng: 600 (MB)
Lưu lượng: 50 GB
Số cơ sở dữ liệu:2
Tên miền con: 15
Số Email: 3
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Advance

Gói Advance

(160.000 đ/tháng)

Dung lượng: 2200 (MB)
Lưu lượng: 60 GB
Số cơ sở dữ liệu:2
Tên miền con: 25
Số Email: 5
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Advance-S

(160.000 đ/tháng)

Dung lượng: 4500 (MB)
Lưu lượng: 30 GB
Số cơ sở dữ liệu:2
Tên miền con: 25
Số Email: 5
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Advance-B

(160.000 đ/tháng)

Dung lượng: 1000 (MB)
Lưu lượng: 120 GB
Số cơ sở dữ liệu:2
Tên miền con: 25
Số Email: 5
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Advance-B+

(160.000 đ/tháng)

Dung lượng: 600 (MB)
Lưu lượng: 200 GB
Số cơ sở dữ liệu:2
Tên miền con: 25
Số Email: 5
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Expand

Gói Expand

(250.000 đ/tháng)

Dung lượng: 3000 (MB)
Lưu lượng: 100 GB
Số cơ sở dữ liệu:3
Tên miền con: 35
Số Email: 10
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Expand

(250.000 đ/tháng)

Dung lượng: 6000 (MB)
Lưu lượng: 50 GB
Số cơ sở dữ liệu:3
Tên miền con: 35
Cơ sở dữ liệu: Mssql
Số Email: 10
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Expand

(250.000 đ/tháng)

Dung lượng: 1500 (MB)
Lưu lượng: 200 GB
Số cơ sở dữ liệu:3
Tên miền con: 35
Số Email: 10
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Pro

Gói Pro

(350.000 đ/tháng)

Dung lượng: 4500 (MB)
Lưu lượng: 220 GB
Số cơ sở dữ liệu:5
Tên miền con: 45
Số Email: 20
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Pro-S

(350.000 đ/tháng)

Dung lượng: 9000 (MB)
Lưu lượng: 110 GB
Số cơ sở dữ liệu:5
Tên miền con: 45
Số Email: 20
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Pro-B

(350.000 đ/tháng)

Dung lượng: 7500 (MB)
Lưu lượng: 140 GB
Số cơ sở dữ liệu:5
Tên miền con: 45
Số Email: 20
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Pro-B+

(350.000 đ/tháng)

Dung lượng: 2200 (MB)
Lưu lượng: 440 GB
Số cơ sở dữ liệu:5
Tên miền con: 45
Số Email: 20
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Ultimate

Gói Ultimate

(500.000 đ/tháng)

Dung lượng: 7500 (MB)
Lưu lượng: 300 GB
Số cơ sở dữ liệu:8
Tên miền con: 90
Cơ sở dữ liệu: Mssql
Số Email: 40
Dung lượng Email: 50

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Ultimate-S

(500.000 đ/tháng)

Dung lượng: 15000 (MB)
Lưu lượng: 150GB
Số cơ sở dữ liệu:8
Tên miền con: 90
Cơ sở dữ liệu: Mssql
Số Email: 40
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Gói Ultimate-B

(500.000 đ/tháng)

Dung lượng: 3500 (MB)
Lưu lượng: 600 GB
Số cơ sở dữ liệu:8
Tên miền con: 90
Cơ sở dữ liệu: Mssql
Số Email: 40
Dung lượng Email: 50MB

So sánh với các gói Hosting

Mua

Đối tác

Hỗ trợ qua Skype Hotline: 0935.36.8088

Hỗ trợ qua Skype Hỗ trợ qua yahoo Mr. Tỉnh (0935.36.8088)
Hỗ trợ qua Skype Hỗ trợ qua yahoo Mss. Hường (0942.840.880)